Finansu parskata piemers

Grozījumi PVN likumā, kas bija spēkā no 2015. gada 1. janvāra, nozīmēja, ka kases aparāti pamatelementu, kas ir operāciju norēķinu pamatā. Tomēr ne katrai personai, kas veic ekonomisku kampaņu, ir jāizmanto šāda nauda.

https://ecuproduct.com/lv/denta-seal-visaptverosa-zobu-arstesana-kas-atdzivinas-holivudas-smaidu/

Atbrīvojumi no kases turēšanas mērķaKases aparāti nav noderīgi personām, kuru gada apgrozījums nepārsniedz PLN 20 000, savukārt pienākums turēt kases aparātus attiecas tikai uz uzņēmumiem, kas pārdod preces privātpersonām un lauksaimniekiem. Tajā pašā laikā uzņēmumiem, kuriem jāveic norēķini ar kases aparāta starpniecību, jāreģistrē katrs darījums, kuru viņi ir ieguvuši pēc kases iegādes. Un uzņēmumiem, kas pārsnieguši pārdošanas apjomus par PLN 20 000 gadā, jāsāk reģistrēt peļņu, izmantojot kases aparātu, pēc 2 mēnešiem no dienas, kad tie pārsnieguši minēto robežu. Arī uzņēmumiem, kas sniedz izglītības, finanšu, apdrošināšanas un telekomunikāciju pakalpojumus, nav jābūt kases aparātiem.Atlaide skaidras naudas iegādeiSkaidras naudas iegāde ir vairāku simtu zlotu izmaksas, tomēr uzņēmējs, kurš pērk kases aparātu, var rēķināties ar trafiku līdz 90% no pirkuma vērtības, savukārt atskaitījums nevar pārsniegt 700 PLN. Lai izmantotu šādu atskaitījumu, uzņēmējam, kurš iegādājies kases aparātu, pirms tā ņemšanas nodokļu inspekcijai ir jāsniedz nodokļu iestādei rakstiska informācija par mantu no kases, kā arī kases aparāta lietošanas vietas specifikācija ar kases aparāta pirkšanas faktu un sertifikāts par atbilstību prasībām attiecībā uz reģistrācijas kontrolierīcēm. ar PVN likumu. Tomēr kases aparāta iegādei piešķirtā atlaide var tikt zaudēta, ja kase netiek apkalpota. Kopā ar likumu tirdzniecības reģistrēšanas ierīces būtu jāapkalpo vismaz reizi 25 mēnešos profesionālajās vietnēs.Kases aparāts tiek apvienots ar pienākumu glabāt izsniegto kvīšu kopijas (2 gadus, kā arī dienas, nedēļas un mēneša pārskatus (5 gadus no tā pārskata gada beigām, kurā tie tika izsniegti. Protams, kases īpašniekam ir pienākums klientiem izsniegt kvīšu oriģinālus.